Tanıtım

ASÜ Gıda Mühendisliği Hakkında

Bölümümüz 2012 yılında resmi olarak kurulmuş olup 2013 yılından beri ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesine göre öğrenci almaktadır. Günümüz itibariyle 2 Profesör, 4 Dr. Öğretim Üyesi, ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 9 adet öğretim elemanı çalışmaktadır.

Gıda Mühendisliği Nedir?

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Diğer bir tanım ile bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların tarladan sofraya gelinceye kadar güvenilir bir şekilde işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır. 

Bir Gıda Mühendisinin Görevleri: 

Sağlık açısından güvenli besin üretmek, proses sırasında biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek; Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak; gerektiğinde atıklardan yeni gıdalar üretmek; hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece, gıda çeşitliliğini arttırmaktır. 

Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması da Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır.

Gıda Mühendisliği'nin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Ülkemizde yıllardır farklı disiplinlerce, değişik yönlerine farklı ağırlık verilerek ele alınan "GIDA" konusuna Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bir bütün olarak yaklaşılmakta, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulmaktadır.