Danışman toplantıları

Her dönem başlangıcında danışmanlık görevi yürüten öğretim elemanlarımız Öğrencilerimizin Üniversitemize ve programlara daha hızlı ve kolay uyum sağlaması için online ve yüz yüze yaptıkları bilgilendirme toplantılarıyla öğrencilerimizi aşağıdaki konularda detaylı olarak bilgilendirmektedir:

  • Eğitim Öğretim Yönetmeliklerinde belirtilen hak ve yükümlülükler,
  • Bölüm eğitim-öğretim amaçları, ders içerikleri ve çıktıları, AKTS (Bologna Bilgi Paketi)
  • Süren pandemi boyunca online eğitim ve yüzyüze eğitimin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemler, 
  • Öğrencinin eğitim öğretim hayatıyla ilgili olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla ekle-sil, ders dışı etkinlik, toplam zorunlu ve seçmeli ders ile proje, staj, seminer gibi konular,
  • Öğrenci değişim programları, 
  • Kariyer planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi,
  • Üniversitemizin sağladığı faydalanabilecekleri imkanlar.

Bunun dışında başvuran her bir öğrencinin süreçleri eğitim öğretim dönemi boyunca danışmanları tarafından ayrı ayrı ele alınıp mağduriyetlerin önlenmesi için durumları değerlendirilip, soruları cevaplanmakta ve devam eden eğitim öğretim hayatları için planlamaları yapılmaktadır. Görsellerde 2022-2023 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı öncesinde yapılan danışman toplantılarına ilişkin görseller sunulmuştur.