Bölüm Başkanı


                  Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

            Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı