2021 Yaz Dönemi Stajı Hakkında

Sevgili öğrenciler,

Aksaray Üniversitesi Senatosunun 11.06.2021 tarihinde aldığı karar aşağıda belirtilmiştir.

KARAR 2021/11-01: Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Lisans ve Önlisans düzeyindeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere yaz stajı için imkân bulanlar bakımından staj, imkân bulamayanlar bakımından ise ödev veya proje şeklinde yerine getirebilmelerine ve ilgili dersin ölçme ve değerlendirmesi yapılmasına oy birliği ile kara verilmştir.

Bu karara istinaden; halihazırda staj yeri bulan öğrencilerin stajlarını görüştükleri yerde yapmaları, imkan bulamayanların ise bölüm staj kurulu tarafından verilecek ödevi-projeyi yapmaları uygun olacaktır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiler henüz belirlenmemiş olup güncellemeler sizinle Salı günü bölüm web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.

İyi çalışmalar