2021 Yaz Dönemi Stajı Hakkında

Sevgili öğrenciler,

Aksaray Üniversitesi Senatosunun 11.06.2021 tarihinde aldığı karar aşağıda belirtilmiştir.

KARAR 2021/11-01: Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Lisans ve Önlisans düzeyindeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere yaz stajı için imkân bulanlar bakımından staj, imkân bulamayanlar bakımından ise ödev veya proje şeklinde yerine getirebilmelerine ve ilgili dersin ölçme ve değerlendirmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmştir.

Alınan bu karara istinaden bölüm staj komisyonu tarafından aşağıdakiler belirlenmiştir:

Stajını ayarlayan öğrencilerin stajlarını mümkünse işletmede yapması, fakat staj yeri bulamayanların ve yaz okuluna gideceklerin ise ödev/proje şeklinde yapması uygun görülmüştür. Buna göre stajını fiilen ve/veya ödev şeklinde yapmak isteyen öğrencilerin Arş. Gör. Furkan AYDIN ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

- Ödev/proje konuları stajını ödev/proje şeklinde yapmak isteyen öğrenciler belirlendikten sonra verilecek olup defter teslimi dönem başlangıcında yapılacaktır.

- Tüm kalite kontrol analizleri her ürün için Türk Gıda Kodeksi esas alınarak detaylı şekilde anlatılmalı ve yorumlanmalıdır.

- 20 günlük staj için staj defterine en az 20 sayfa, her sayfaya en az 250 kelimelik staj konunuzla ilgili olarak metin elle yazılarak düzenlenmelidir. 20 günlük staj için en az 10 sayfalık tablo, şekil ve akım şeması vb. bilgi sunulmalıdır.

- 40 günlük staj için staj defterine en az 40 sayfa her sayfaya en az 250 kelimelik staj konunuzla ilgili olarak metin elle yazılarak düzenlenmelidir. 40 günlük staj için en az 20 sayfalık tablo, şekil ve akım şeması vb. bilgi sunulmalıdır.

- Ayrıca staj defterine elle yazılan bilgilerin tamamı bir "staj sunumu" şeklinde dijital olarak da staj komisyonuna "staj sunumlarından" önce e-maille sunulacaktır.

- Staja giden veya stajı proje ile yapan tüm öğrenciler 2021-2022 Güz döneminde staj dersini alacak, belirtilen tüm değerlendirme süreçlerine tabii olacaklar, belirtilen takvime göre staj defterleri ile staj sunumlarını Arş. Gör. Furkan Aydın'a e-maille gönderecekler ve staj sunumlarını belirtilen tarih ve saatte komisyona sunacaklardır.

 

*** Staj sunumları

Staj 20 gün fiilen  yapılmışsa                             10 dak power point sunu 

Staj 40 gün  fiilen yapılmışsa                             15 dak power point sunu

Staj tek yerde yapılmışsa (40 gün)                    15 dak  power point sunu

Staj iki ayrı yerde yapılmışsa                            15 dak   power point sunu

Staj proje ile yapılmışsa     (20 gün)                 10 dak   power point sunu

Staj proje ile yapılmışsa     (40 gün)                 15 dak   power point sunu