Araştırma Yöntem ve Teknikleri-1 Dersi Hakkında

Araştırma Yöntem ve Teknikleri-1 dersini alan öğrencilerin Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ (ooozbas@aksaray.edu.tr) ile mail yolu aracılığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.